Vybavení autoservisů a pneuservisů

 

Vypouštění a odsávání olejů

Modely určené pro vypouštění oleje samospádem do sklopné záchytné vany nebo v kombinaci s odsáváním

Samotné odsávání

 

3024 nádrž 24 l, odsávací sondy, manuální vypouštění
3080 pojízdná nádrž 80 l, odsávací sondy
3090 pojízdná nádrž 80 l, odsávací sondy, kontrolní válec
3099 stacionární souprava na zeď pro odsávání, odsávací sondy
3181 kapacita nádrže 80l, vypouštění olejů samospádem do záchytné vany o objemu 10 l, nesené výsuvnou tyčí pro nastavení výšky vany, vyprazdňování stlačeným vzduchem
3182 kapacita nádrže 80 l, vypouštění a odsávání olejů samospádem do záchytné vany o objemu 10l, nesené paralelogramem pro spuštění vany na podlahu pod vůz, vyprazdňování stlačeným vzduchem, průtok oleje ze záchytné vany do nádrže dutým ramenem nosiče, v kombinaci s odsáváním přes otvor olejové měrky, podtlak v nádrži vytvořen tlakovým vzduchem 8-10 bar, po vytvoření podtlaku mobilní, odsávání přes otvor pro olejovou měrku, vyprazdňování připojením ke stlačenému vzduchu, výkon odsávání 0,6 - 1,6 litrů/min, doba pro vytvoření dekomprese v nádrži 4 min/80 l, optimální teplota oleje 60 - 80°C

Modely určené pro vypouštění oleje samospádem do nízké pojízdné záchytné vany nebo odsávacího ramene s umístěním v montážní jámě

 

3185 pojízdná vypouštěcí vana nízká s kolečky, objem 50 l
3186 pojízdná vypouštěcí vana nízká na montážní jámu, objem 50 l, šířka 90-130 cm
3188 sada koleček pro model 3186

Podvozky na sudy pro jímání vypouštěných olejů

3177 podvozek pro sud 60 kg se záchytnou vanou 10 l
3178 podvozek pro sud 200 kg se záchytnou vanou 10 l