smejkalova@miteral.cz   545 219 254  

Jsme tu pro Vás již od roku 1990

Novinky

ROBINAIR AC 1234yf

S ohledem na zavádění nového chladiva byla vytvořena v koncernu SPX zcela nová plnička klimatizací ROBINAIR, splňující všechny přísné podmínky, které jsou v současnosti i s ohledem na budoucí vývoj v oboru. Při vývoji byly zohledněny všechny požadavky výrobců vozidel, kteří ji po dokončení homologovali.

V souvislosti s touto skutečností vybral koncern SPX v každém státě výhradního obchodního a servisního zástupce (nebo pro více států jednoho zástupce), jehož pracovníci byli proškoleni jednak z konstrukce a funkcí těchto nových přístrojů a také se zacházení s novým chladivem, jehož vlastnosti nutí provozovatele k přísnějším bezpečnostním opatřením a k opatřením, aby nedocházelo ke kontaminaci nového druhu chladiva starým plynem R134. Firma MITERAL má tu čest, že byla koncernem SPX vybrána jako jediný výhradní obchodní a servisní zástupce pro plničky ROBINAIR AC 1234 v České a Slovenské republice. 


Popis přístroje

Ve zvýšené účinnosti (99%) automaticky provádí odsávání chladiva 1234YF a jeho recyklaci se snížením ztrát, odstranění nečistot z okruhu, test těsnosti, vstřik oleje, barviva pro zjištění netěsností, naplnění okruhu a test provozních tlaků v minimalizovaných časových intervalech.

Díky systému proplachu servisních hadic a originálnímu oddělení plnících cest, umožňuje souběžné použití PAG a POE olejů bez nebezpečí kontaminace systému vozidla sebemenším množstvím nevhodného typu oleje. Tato funce je podmínkou servisu klasických vozidel spolu s hybridními typy jednou plničkou!

Vysoká úroveň čistoty chladiva je zabezpečena elektronickým systémem odvzdušnění zásobníku. Minimální nároky na údržbu ze strany uživatele – všechny servisní intervaly sledovány elektronikou. Samostatné databáze obsahů vozidel. Jednotka je již bez jakýchkoliv mechanických ovládacích prvků, což dále zvyšuje ochranu proti omylu obsluhy a zvyšuje komfort práce. Doplnění o nové progresivní elektronické prvky, jako grafický VGA displej, teplotní sonda, bluetooth komunikaci a další, vytváří podmínky pro snadnou modernizaci stroje na základě nových požadavků legislativy. Tisk protokolu o provedených operacích je samozřejmostí

Ve zvýšené účinnosti (99%) automaticky provádí odsávání chladiva 1234YF a jeho recyklaci se snížením ztrát, odstranění nečistot z okruhu, test těsnosti, vstřik oleje, barviva pro zjištění netěsností, naplnění okruhu a test provozních tlaků v minimalizovaných časových intervalech.

Díky systému proplachu servisních hadic a originálnímu oddělení plnících cest, umožňuje souběžné použití PAG a POE olejů bez nebezpečí kontaminace systému vozidla sebemenším množstvím nevhodného typu oleje. Tato funce je podmínkou servisu klasických vozidel spolu s hybridními typy jednou plničkou!

Vysoká úroveň čistoty chladiva je zabezpečena elektronickým systémem odvzdušnění zásobníku. Minimální nároky na údržbu ze strany uživatele – všechny servisní intervaly sledovány elektronikou. Samostatné databáze obsahů vozidel. Jednotka je již bez jakýchkoliv mechanických ovládacích prvků, což dále zvyšuje ochranu proti omylu obsluhy a zvyšuje komfort práce. Doplnění o nové progresivní elektronické prvky, jako grafický VGA displej, teplotní sonda, bluetooth komunikaci a další, vytváří podmínky pro snadnou modernizaci stroje na základě nových požadavků legislativy. Tisk protokolu o provedených operacích je samozřejmostí.

Funkce

 • Automatické odsátí chladiva (účinnost: 99 %; tolerance 15 gramů) – velmi ekonomické
 • a šetrné k životnímu prostředí
 • Automatické plnění chladiva (tolerance 15 gramů)
 • Automatické doplňování vnitřního zásobníku
 • Automatický test těsnosti AC systému (vakuem a tlakem)
 • Automatické odloučení oleje s elektronickým zvážením
 • Automatické plnění nového oleje s vážením
 • Automatické odvzdušnění vnitřního systému (elektronicky řízeno)
 • Systém sledování údržby
 • Multi-jazyčné ovládání
 • PC interface pro aktualizaci programu a databáze  
Chladivo R134a
Plnící kapacita nádrže:  20 kg
Max odsávací rychlost:  30 kg/hod
Rychlost regenerace: 500 g/min
Úroveň vyčištění chladiva:  710 cc SAE J2099
Funkční přesnost:  +/- 3 %
Přesnost váhy:  +/- 5 g
Anti-acidový filtr kapacita:  150 kg
Paměť uživatelské databáze (250 vozidel)
Napájení: 230 V/ 50 Hz
Špičkový příkon: cca 1 700 W
Délka servisních hadic:
/možnost volby prodloužení délky/
244 cm / SAE J 2196
Vývěva VacuMaster:  
Průtok: 180 l/min
Úroveň vakua: < -0,02 bar
Rozměry v cm: 128x69x69
Váha: 110 kg
CENA: Na vyžádání