smejkalova@miteral.cz   545 219 254  

Jsme tu pro Vás již od roku 1990

Novinky

Shark SH 9.14A

Měřící systém SHARK využívá ultrazvuk ve spojení s moderní elektronikou a propracovaným software, pro diagnózu a proměřování karoserií havarovaných vozidel. Touto technologií BLACKHAWK připravil zcela nové dimenze v oblasti proměřování podvozků vozidel, což je zcela převratný krok vpřed v karosářské praxi. SHARK revolučně zkracuje přeměření celého vozidla během rovnacích prací. Navíc SHARK pracuje s vysokou přesností ±1mm, což je u dnešních moderních automobilů nevyhnutelná podmínka při opravách karoserií na profesionální úrovni.

Maximální kompatibilita

SHARK lze použít nejen ve spojení s kompletní řadou rovnacích systémů firmy BLACKHAWK jako např. DOZER, KOREK, rovnací rámy X 188, UMD 50…, ale je také ideálním rozšířením jakéhokoliv rovnacího systému i když nepochází od firmy BLACKHAWK.

Základní sestava měřícího systému a princip měření

Vysílací sondy - které se dle pokynů programu počítače připevní na očištěné měřící body na karoserii vozidla. Tyto sondy jsou kabely spojeny s měřící lištou a vysílají krátké série ultrazvukových kmitů.

Měřící lišta – je zasunuta pod vozidlem a prostřednictvím dvou řad mikrofonů po obou stranách, přijímá signály z vysílacích sond. Elektronika v liště měří časové intervaly mezi odesláním a příjmem ultrazvukového signálu, což je měřítkem vzdálenosti vysílače a přijímače. Před měřením, opakujícím se v intervalu 3 sekund, definuje měřící lišta svoji polohu vůči vysílačům v nepoškozené části karoserie (viz níže). Zpracované signály jsou předány do počítače k vyhodnocení. Počítač přijme data z lišty a převede na numerické a grafické údaje. Na obrazovce je vyobrazeno schéma karoserie vozidla s měřícími body a šipkami které ukazují směr rozsah deformace, rozměry dané výrobcem, změřené hodnoty a jejich rozdíl v numerické podobě.

Stručné vysvětlení principu prostorové orientace

Na měřený bod se upevní dle informací na obrazovce příslušenství s přesně definovanou délkou. Vysílací sonda má dva vysílače přesně od sebe vzdálené, tudíž počítač vždy ví, jaká je vzdálenost od měřeného bodu k oběma vysílačům. Na liště přijímají signály z těchto vysílačů vždy polohou, tři nejbližší mikrofony v horní i spodní řadě. To zn.,ať je sonda jakkoliv nakloněná , počítač při postupném proměřování signálů vypočítá správné souřadnice bodu. Zdvojení signálů z vysílačů úspěšně potlačuje, případně identifikuje změny rychlosti přenosu ultrazvuku v závislosti na změnách teploty vzduchu (průvan, tepelné zářiče a pod.). Díky tomuto principu také není nutné přesné ustavení lišty vůči vozidlu ( i v průběhu práce ji lze posunout), neboť lišta stále všechny hodnoty vypočítává s přepočtem ke známé poloze tří či čtyř zdravých (referenčních) bodů.

Nejvýznamnější výhody měřícího systému SHARK

Měření je možné provádět v průběhu rovnání – systém neustále proměřuje až 12 bodů současně - úspora času vůči systémům, kde se proměřuje bod za bodem. Během měření není nutné lištu ustavovat vůči vozidlu - zavazí-li lišta při práci, lze ji odsunout do stran, dopředu nebo dozadu(lišta je umístěna na podvozku) Měřící systém SHARK lze použít s jakýmkoliv rovnacím systémem, velice jednoduše lze proměřit i vozidlo např. na dvousloupovém zvedáku. Velice jednoduchá obsluha – program v českém jazyce vede pracovníka logicky krok za krokem. Nedochází k žádnému mechanickému opotřebení jako u mechanických systémů. Není nutné demontovat žádné agregáty(bez demontáže se dají bez problémů proměřit i úchyty Mc Pherson).

Grafické i číselné vyjádření deformací

Během opravy lze kdykoliv vytisknout protokol – v počítači zůstává uložen a v budoucnu lze kdykoliv vytisknout protokol o měření před a po opravě.

Rozsáhlá podpora zpracovaných datalistů všech světových výrobců

Na naší stránce v sekci ke stažení je k dispozici seznam zpracovaných vozidel včetně určení příslušné verze update.

Fotogalerie

shark sh 9.14Ashark sh 9.14Ashark sh 9.14Ashark sh 9.14A