smejkalova@miteral.cz   545 219 254  

Jsme tu pro Vás již od roku 1990

Novinky

Zvedáky pro kolejovou dopravu Stertil Koni

stertil koni

ELEKTROHYDRAULICKÉ MOBILNÍ SLOUPOVÉ ZVEDÁKY

MOBILNÍ ZVEDÁKY RF WAGON LIFT

nejbezpečnější, nejuniverzálnější a nákladově efektivní řešení pro zvedání kolejových vozidel za podvozky a zvedání samostatných podvozků - samostatné sloupové zvedáky o nosnosti od 7,5 t – 8,5 t – 10 t – 17,5 t každý.

rf wagon lift

PATENTOVANÉ ŘEŠENÍ PODPŮRNÉHO ADAPTÉRU PODVOZKŮ

Hledáte optimální flexibilitu a maximální produktivitu? Pomocí zvedáku RF ( Rail Freight ) WAGONLIFT mohou být podvozky zvedány simultánně s vagonem a dvojkolí zůstanou na zemi. Odpadá tedy několik kroků – demontování podvozku, zvednutí vagonu, odvezení celého podvozku, následné zvednutí podvozku jeřábem a odpojení dvojkolí. I při práci jen se samostatným podvozkem je zajištěna maximální stabilita zvedaného podvozku.

BEZPEČNOST V PRVNÍ ŘADĚ

Tento systém zajišťuje bezpečnost pracovníků a snižuje možnosti úrazů na pracovišti, např. na montážní jámě ( v kanále ) či na zvedáku určeném pro zvedání osobních vozidel:

 • zvedáky jsou bezkabelové, nelze zakopnout o kabely
 • vyznačují se jednoduchou manipulací a manévrováním
 • mají pojistku proti přetížení
 • nezávislý mechanický systém bezpečnostních západek (122 mm od spodní polohy, pak po 35 mm )
 • hydraulický bezpečnostní zámek
 • před započetím práce pod zvednutým břemenem se zvedák umístí do bezpečnostních západek
 • mají ochranu v případě překážky
 • kontinuální synchronizaci souběhu zvedacích adaptérů
 • 15 mm mezi jednotlivými sloupy
 • nízkonapěťový ovládací panel na každém sloupu zvedáku
 • není potřeba žádná další pomocná technika ( podpěry, jeřáby atd.)

UNIVERZÁLNOST POMOCÍ UNIKÁTNÍHO PODPŮRNÉHO ADAPTÉRU PODVOZKŮ 

 • RF WAGONLIFT je jediný zvedák v oblasti kolejových vozidel, který umožní zvedání vagonu i podvozku jediným adaptérem
 • jedno řešení pro různé typy vagonů: otevřené, kryté, podvalníky, cisterny
 • jedno řešení pro různé rozchody: standardní, široké, úzké
 • jedno řešení pro: prohlídky ( např. koroze náprav, mechanické poškození ), údržbu ( výměna dvojkolí, generální opravy ), výrobu
 • umožňuje ovládat soupravu z kteréhokoliv sloupu soupravy
 • umožňuje rozšířit soupravu 2 kusů o další 2 kusy (popř. o další páry) a soupravu zvedáků využít pro zvedání celých vagonů za podvozky

ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY A SNÍŽENÍ NÁKLADOVOSTI

 • Výměna dvojkolí je důležitou činností údržby v dílnách. Pomocí zvedáku RF WAGONLIFT
 • zvýšíte produktivitu a snížíte náklady = přínosy
 • snížení nákladů na pracovní sílu
 • zvýšení denního počtu vyměněných dvojkolí
 • zvedák umožňuje přednastavení výšky
 • zvedák umožňuje volbu rychlostí klesání
 • zvedák je flexibilní ( na pozici )
 • zvedák je robustní konstrukce, spolehlivý s nízkými náklady na údržbu.

VÝMĚNA DVOUKOLÍ V 6TI KROCÍCH BĚHEM 20 MIN! 

VÝMĚNA DVOUKOLÍ krok 1 KROK č.1
Uvolnit šrouby držící dvojkolí k podvozku.
VÝMĚNA DVOUKOLÍ krok 2 KROK č.2
Umístit zvedák – podpěru pod zvedací body vagonu a výsuvné nosné tyče vsunout do otvorů v rámu podvozku.
VÝMĚNA DVOUKOLÍ krok 3 KROK č.3
Zvednout vagon i s podvozkem. Kola zůstávají na koleji.
VÝMĚNA DVOUKOLÍ krok 4 KROK č.4
Odvalit dvojkolí a přivalit nové.
VÝMĚNA DVOUKOLÍ krok 5 KROK č.5
Spustit vagon i s podvozkem na nové dvojkolí
VÝMĚNA DVOUKOLÍ krok 6 KROK č.6
Odstranit zvedák a připevnit šrouby dvojkolí k podvozku

rf wagon lift

ELEKTROHYDRAULICKÉ ČTYŘSLOUPOVÉ ZVEDÁKY 

Model ST4120

 • bezpečná práce na podvozcích bez potřeby montážní jámy
 • nosnost zvedáku až 12 t

Model ST4120

Model ST4120

ELEKTROMECHANICKÉ KOLOVÉ STOJANOVÉ ZVEDÁKY

 • nosnost až 35 t na sloup
 • posuvný nebo fixní výložník
 • přesnost souběhu ± 3 mm
 • za studena lisovaný šroub
 • dlouhá životnost

ELEKTROMECHANICKÝ KOLOVÝ STOJANOVÝ ZVEDÁK